پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / بینایی سنجی

صبا

آدرس: اهواز - خ مسلم کوچه کافی پلاک ۹۲

تلفن تماس: ۰۶۱۳۲۲۲۰۷۱۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست