پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قم / فیزیوتراپی

صبا

آدرس: قم سالاریه فلکه میثم طبقه همکف

تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۹۳۱۵۳۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست