پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان سمنان / فیزیوتراپی

صدر

آدرس: سمنان -دامغان -جهار راه باغ جنت ساختمان ولایت طبقه همکف

تلفن تماس: ۰۲۳۳۵۲۴۳۰۶۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست