پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان زنجان / استخر

صدف

آدرس: زنجان- خیابان دکتر شریعتی-خیابان میلاد ۱۹

تلفن تماس: ۰۲۴-۳۳۴۵۵۴۴۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست