پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خراسان رضوی / کار درمانی

صفا

آدرس: خراسان رضوی- مشهد چهارراه دکترا جنب داروخانه

تلفن تماس: ۰۵۱۳۸۴۴۱۳۲۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست