پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

طلوع

آدرس:  باوی شیبان خیابان اصلی بین خیابان ۳ و ۴ مجتمع پزشکی شفا

تلفن تماس: ۶۱-۳۶۵۷۵۵۱۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست