پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان یزد / فیزیوتراپی

طلوع

آدرس: یزد ابرکوه خیابان شهید صدوقی کوچه شهید هادی نژاد طبقه همکف

تلفن تماس: ۰۳۵۲۶۸۲۸۴۳۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست