پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خراسان شمالی / بینایی سنجی

طیف

آدرس: خراسان شمالی- خ شریعتی جنوبی کوچه دکتر حکمتی مجتمع یاشور

تلفن تماس: ۰۵۸۳۲۲۲۴۰۰۲۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست