پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / شنوایی سنجی

عرفان

آدرس: خیابان فردوسی جنوبی کوچه امیر امجد ساختمان پزشکان کیمیا

تلفن تماس: ۳۳۲۲۸۸۰۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست