پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

علامه

آدرس: اهواز آخر آسفالت خیابان ادهم تقاطع شهید یارعلی طبقه همکف

تلفن تماس: ۰۳۱۵۵۱۷۳۱۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست