پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / فیزیوتراپی

فارابی

آدرس: قزوين -چهارراه خيام -خ بوعلي -ساختمان آتيه طبقه ۳

تلفن تماس: ۲۸ – ۳۳۲۴۰۱۴۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست