پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان اصفهان / فیزیوتراپی

فارابی

آدرس: خیابان طیب نرسیده به پمپ بنزین کوچه شهید مهدوی ساختمان آرمان طبقه همکف

تلفن تماس: ۰۹۱۳۱۱۳۷۰۷۹-۳۲۲۰۸۵۷۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست