پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

فاطمه الزهرا

آدرس: اهواز منبع آب نبش خ ۱۰اصلي پلاك ۱۶

تلفن تماس: ۶۱-۳۲۲۴۳۲۱۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست