پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان اصفهان / بینایی سنجی

فردوسی

آدرس: اصفهان- ابتدای خ فردوسی روبروی آزانس هوایی ساختمان ۵۲۵ طبقه ۲

تلفن تماس: ۰۳۱۳۲۲۲۶۶۸۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست