پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / فیزیوتراپی

فردوس

آدرس: قزوين – خ فردوسي – كوچه حمام پاك

تلفن تماس: ۲۸ – ۳۳۲۲۱۴۴۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست