پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان اصفهان / سینما

فرهنگ

آدرس: اصفهان- فولاد شهر-محله ب ۱-پارگینگ۱۵-جنب مدرسه پیام

تلفن تماس: ۰۳۱۵۲۶۲۲۰۰۹۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست