پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان همدان / سینما

فلسطین

آدرس: همدان -میدان امام -جنب پاساژ قایم سینما فلسطین

تلفن تماس: ۰۸۱-۳۲۵۲۲۳۴۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست