پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان کرمان / فیزیوتراپی

فیزیوتراپی الیتام

آدرس: کرمان خیابان استقلال نبش کوچه نهم ساختمان پزشکان بوعلی طبقه زیرزمین

تلفن تماس: ۰۳۴۱۲۴۷۸۳۹۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست