پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان یزد / فیزیوتراپی

قائم

آدرس: یزد مییبد خیابان ۷ تیر فیزیوتراپی قائم طبقه همکف

تلفن تماس: ۰۹۱۳۱۵۶۶۳۲۸-۰۳۵۷۷۲۵۶۶۲

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست