پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان اصفهان / فیزیوتراپی

قائم

آدرس: اصفهان خیابان آمادگاه مقابل جامکو طبقه همکف

تلفن تماس: ۰۳۱۳۲۲۱۳۱۴۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست