پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / گفتار درمانی

قائم

آدرس: ماهشهر-خ شریفی روبروی فروشگاه شهروند

تلفن تماس: ۹۱۶۵۲۹۸۶۰۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست