پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / گفتار درمانی

قائم

آدرس: ماهشهر-میدان امام خمینی فرعی قبل ازخ شریفی ک شهیدخالپورجنب پارکینگ شهرداری

تلفن تماس: ۹۰۱۲۹۱۷۶۴۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست