پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / سینما

قدس

آدرس: اهواز چهارراه امام-نبش ۳۰ متری داخل بازار امام-جنب قنادی نوشین

تلفن تماس: ۰۶۱۳۲۲۲۴۲۲۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست