پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان کهگیلویه بویر احمد / سینما

قدیر

آدرس: شهر کرد تقاطع بلوار فارابی وکاشانی-سینما قدیر

تلفن تماس: ۰۳۸۳۳۳۳۴۱۴۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست