پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قم / گفتار درمانی

قرآن و عشرت

آدرس: قم- بعداز پل حجتی ۱ درمانگاه قرآن و عشرت

تلفن تماس: ۰۹۱۲۷۵۷۳۳۱۲

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست