پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

کیان

آدرس: باغملك خ آيت اله خامنه اي روبروي درمانگاه شماره يك

تلفن تماس: ۶۱ – ۴۳۷۲۵۷۸۲

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست