پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

متین

آدرس:  کیانپارس، بین خ ۳ و ۴ غربی، جنب بانک شهر، مجتمع پزشکی حضرت رسول

تلفن تماس: ۶۱-۳۳۳۸۱۱۰۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست