پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان کرمان / استخر

مروارید

آدرس: کرمان- خیابان شهید قرنی-روبروی بیمارستان باهنر

تلفن تماس: ۰۳۴-۳۲۲۲۰۷۱۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست