پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان گیلان / فیزیوتراپی

مرکزی املش

آدرس: املش میدان شهرداری کوی اتش نشانی جنب ازمایشگاه حکمت همکف

تلفن تماس: ۰۱۴۲۷۲۲۹۰۶۰-۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست