پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان چهارمحال و بختیاری / فیزیوتراپی

مرکزی بروجن

آدرس: چهار محال بروجن بلوار شهید بنایی روبروی درب بیمارستان ولیعصر طبقه همکف

تلفن تماس: ۰۳۸۲۴۲۲۹۱۶۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست