پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان بوشهر / فیزیوتراپی

مسیحا

آدرس: بوشهر گناوه خ معلم روبروی هنرستان شهید باهنر همکف

تلفن تماس: ۰۷۷۲۳۲۴۷۹۸۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست