پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

ملاصدرا

آدرس: خیابان حافظ جنوبی مجتمع پزشکی پورفسورافضلی طبقه همکف

تلفن تماس: ۶۱ – ۴۲۲۱۰۱۳۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست