پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

ملک منصور ندافی اهواز

آدرس:  اهواز، ابتدای خ نادری، خ خسروی، مجتمع پزشکی ساحل، ط اول

تلفن تماس: ۶۱-۳۲۲۱۷۹۰۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست