پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خراسان رضوی / فیزیوتراپی

ممتاز

آدرس: بین وکیل اباد ۲۶ و سه راه اب و برق

تلفن تماس: ۰۵۱۳۸۶۹۴۲۶۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست