پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

مهدی

آدرس: دزفول--خیابان شریعتی روبروی بانک مسکن

تلفن تماس: ۶۱-۴۲۲۳۵۵۳۲

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست