پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

مهراد

آدرس: خ افرینش بین شریعتی وطالقانی ک هامون جنب داروخانه دکتراحسانپور

تلفن تماس: ۶۱-۴۲۲۳۷۰۱۲

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست