پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قم / فیزیوتراپی

مهراد

آدرس: قم بلوار امین کوچه ۷ طبقه زیرزمین

تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۶۱۵۷۸۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست