پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / فیزیوتراپی

مهرتاکستان

آدرس: تاكستان – بلوارامام – روبروي اداره پست كوچه عندليب

تلفن تماس: ۲۸ – ۳۵۲۴۶۷۱۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست