پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خراسان شمالی / فیزیوتراپی

مهرگان

آدرس: آش خانه خیابان شهید هاشمی نژاد جنب شهرداری طبقه همکف

تلفن تماس: ۰۵۸۵۴۲۲۷۵۰۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست