پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان تهران / کار درمانی

مهرگان

آدرس: تهران- میدان توحید نصرت غربی خ خوش شمالی ۶۵ ب واحد۱

تلفن تماس: ۲۱۶۶۵۶۵۷۱۳۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست