پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان اصفهان / فیزیوتراپی

مهر صادق

آدرس: اصفهان خیابان عسگریه بن بست فرهاد بن بست شماره ۲۸ پلاک ۲۷۰ طبقه همکف

تلفن تماس: ۰۳۱۳۵۶۷۸۴۵۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست