پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان آذربایجان غربی / گفتار درمانی

مهر

آدرس: ارومیه جنب جهاد دانشگاهی ساختمان پزشکان هنری طبقه ۴

تلفن تماس: ۰۴۴۳۳۳۴۱۰۰۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست