پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قم / فیزیوتراپی

مهر

آدرس: قم خیابان ۴۵ متری صدوق کوچه ۱۲ پلاک۹ طبقه همکف

تلفن تماس: ۰۲۵۳۲۹۱۰۱۰۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست