پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

مهر

آدرس: اهواز، کیانپارس، خیابان دو غربی، مجتمع پزشکی نوید، طبقه اول

تلفن تماس: ۶۱-۳۳۳۸۰۵۷۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست