پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خراسان جنوبی / گفتار درمانی

مهر

آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند خ طالقانی ۷

تلفن تماس: ۰۵۶۳۲۲۳۷۱۶۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست