پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان یزد / کار درمانی

موسوی

آدرس: یزد- خ کاشانی انتهای کوچه بانک ملی

تلفن تماس: ۰۲۵۳۶۲۸۸۸۲۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست