پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خراسان رضوی / فیزیوتراپی

موعود

آدرس: بین کوه سنگی ۳ و ۵ جنب داروخانه دکتر جعفری ط ۱-

تلفن تماس: ۰۵۱۸۴۰۸۶۴۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست