پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

مولا

آدرس: اهواز، گلستان، بلوار فروردین بین غزالی و سعدی

تلفن تماس: ۶۱-۳۳۲۱۲۳۹۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست