پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / فیزیوتراپی

میرعماد

آدرس: قزوين – خ عدل – ميدان ميرعماد

تلفن تماس: ۲۸ – ۳۳۳۵۷۷۳۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست