پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان ایلام / شنوایی سنجی

میلاد

آدرس: ایلام =خ سیدالشهدا ک سوم سمت راست

تلفن تماس: ۰۸۴۳۳۳۶۲۲۰۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست